Publicerad i tidskriften Spionen. En artikel om velighet. Nr 4 2009.
Publicerad i tidskriften Spionen. En artikel om velighet. Nr 4 2009.
Publicerad i tidskriften Spionen. En artikel om obekväma tider för tentor. Nr 3 2009.